Netwerkpartners

IVA Onderwijs werkt nauw samen met onderstaande partners.

CentERdataCentERdata is een hoogwaardig non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). Sinds 1997 ondersteunt en draagt CentERdata bij aan wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek voor met name de academische gemeenschap en de overheid. Het beantwoorden van onderzoeksvragen op het gebied van mens en maatschappij door het verzamelen, bestuderen en dissemineren van betrouwbare data staat centraal. Daarnaast ontwikkelt CentERdata econometrische modellen voor het maken van prognoses. 

Bent u sociaalwetenschappelijk onderzoeker en op zoek naar informatie over huishoudens of naar de mening van personen? Of bent u beleidsmaker en staat u voor een ingrijpende beslissing, maar u mist cruciale informatie? Voor actuele opiniemetingen en complexe beleidsvraagstukken kunt u bij CentERdata terecht; zowel voor kwantitatief als voor kwalitatief onderzoek.

CentERdata heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van software tools ter ondersteuning van (panel)onderzoek. Dat loopt uiteen van software tools voor de coördinatie van het vertaalproces bij meertalige (internationale) vragenlijsten en grootschalig veldwerk tot het beheren van online panels en het dissemineren van data en metadata.

Voor meer info: www.centerdata.nl


Dr. Sanne Smeenk

Dr. Sanne Smeenk is eigenaar van onderzoeksbureau S2 (S-kwadraat) en is associate onderzoeker van IVA Onderwijs. Sanne heeft bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar cum laude afstuderen in 2002 begon zij een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de effecten van HRM op organisatiebetrokkenheid en de kwaliteit van medewerkersprestaties in Europese universiteiten. In 2007 is zij op dit onderzoek gepromoveerd. Bij IVA Onderwijs werkt zij aan diverse projecten op het gebied van werkbeleving en klanttevredenheid. Haar specialisme ligt op het gebied van kwantitatieve methoden en technieken van onderzoek, en het werken met en bewerken van grote databestanden. Sanne begeleidt master studenten managementwetenschappen van de Open Universiteit bij het schrijven van hun afstudeerscriptie.

Voor meer info: www.skwadraat.nl


Ellen Schellekens ConsultancyDrs. E (Ellen) Schellekens is directeur-eigenaar van een strategisch adviesbureau gericht op duurzame inzetbaarheid voor organisaties en medewerkers (ESConsulting). Zij werkt zelf al ruim twintig jaar als onderzoeker, trainer, verandermanager en organisatieadviseur op dit terrein. Gestart bij het IVA Beleidsonderzoek en Advies te Tilburg, is zij als Business Unit Manager verzuimpreventie bij Schouten & Nelissen terechtgekomen en vervolgens als directeur Advies en Innovatie bij een Arbodienst. Ervaring heeft ze opgedaan in alle sectoren van het bedrijfsleven, bij ministeries, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen. Ook treedt zij op als gastspreker en docent op hogescholen en congressen. Haar aanpak kenmerkt zich door een praktische vertaalslag van wetenschap en kennis naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer.  

In haar optiek gaat duurzame inzetbaarheid niet eenzijdig over het versterken van de persoonlijke inzetbaarheid van medewerkers.  Maar juist over de match van bedrijfsdoelstellingen met personele belangen en drijfveren.  Ontwikkeling en leren op alle niveaus hoort hier bij. Voorwaarden zijn gezondheid en vitaliteit. Maar nog veel belangrijker is het fundament van leiderschap, communicatie en cultuur. De dienstverlening voor besturen, directie, management en HR richt zich op:

  • Strategie- en visieontwikkeling
  • Organisatieontwikkeling
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Verandermanagement
  • Onderzoek en consultancy
  • Training, coaching en teamtrajecten
  • Inzetbaarheid(Arbo)dienstverlening

Voor meer info: www.ellenschellekensconsulting.nl


Penna OnderwijsadviseursPenna Onderwijs Adviseurs zijn Jos van der Pluijm en Juliette Vermaas. Wij zijn ruim tien jaar als onafhankelijke onderwijsadviseurs actief. Samen beschikken wij over een zeer brede kennis en ervaring van het gehele onderwijsveld. Zowel voor landelijke organisaties als voor locale schoolbesturen en regionale netwerken bieden wij onderzoek, advies, projectmanagement en beleidsondersteuning. Wij zijn expert op het terrein van passend onderwijs, opbrengstgericht werken en kwaliteitsverbetering. Daarnaast begeleiden we schoolbesturen en samenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling van hun schoolondersteuningsprofielen (Q3). Onze werkstijl laat zich typeren als analytisch sterk en kwalitatief van hoog niveau. Onze uitvoering van de opdrachten kent een hoog tempo en wij zijn gewend binnen scherpe grenzen van tijd en geld te werken. Daarnaast onderscheiden wij ons door onze heldere schrijfstijl en ons uitgebreide netwerk. Een greep uit onze huidige functies: Voorzitter PO-experts School aan Zet, Expert Passend Onderwijs PO-Raad, Projectleider HRM/Schoolontwikkeling PO School aan Zet, Auditor 'Sturen op onderwijskwaliteit' PO Raad, Landelijk projectmanager Kwaliteitsverbetering vmbo-groen (AOC Raad), Expert Opbrengstgericht Werken (AOC Raad, VO-Raad en School aan Zet) en Voorzitter PCL Samenwerkingsverband VO De Langstraat.

Voor meer info: www.penna-onderwijsadviseurs.nl


ISIZ is dé specialist in online onderzoek. ISIZ verzamelt, bewerkt en visualiseert meningen en feiten. Geen vragenlijst is te ingewikkeld, geen doelgroep onvindbaar. ISIZ helpt u de optimale respons voor uw onderzoek te behalen. Bij dit alles staan betrouwbaarheid, bekwaamheid en het verleggen van grenzen centraal. ISIZ wil met haar activiteiten inspelen op de continu groeiende ontwikkelingen van de technologische markt door het produceren van innovatieve tools die eenvoud waarborgen voor zowel opdrachtgever als respondent. ISIZ wil koploper zijn en blijven in het beheren en programmeren van enquệtes waarbij vernieuwing in de processen van online onderzoek centraal staat. ISIZ wil de best mogelijke partij zijn voor innovatieve en veilige datacollectie en presentatie en realiseert dit door voor haar medewerkers een inspirerende omgeving te creëren waarin ze zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en enthousiasmeren. De speerpunten die ISIZ hanteert zijn vertrouwen (door ervaring), persoonlijk contact (door vaste contactpersonen) en kwaliteit (door haar ISO certificaten).

Voor meer info: www.isiz.nl